Woningbouw Rhenoy moet door!

Dorpsbelangen maakt zich zorgen over de huidige gang van zaken m.b.t. de reeds jaren geplande woningbouw in Rhenoy als ook omtrent het onlangs door
de Raad van State vernietigde bestemmingsplan Acquoy.
Dorpsbelangen stelt dan ook dat o.a. deze twee dorpen niet het slachtoffer mogen worden van plots andere of door gewijzigde inzichten (bijv. aangepast
bouwvolume van de provincie Gelderland). Van Rhenoy is inmiddels genoegzaam bekend dat er meer vraag dan aanbod is voor nieuwbouw woningen en ook in Acquoy
hebben zich voldoende jongeren gemeld die graag in hun dorp willen blijven wonen.

Deze week wordt het woningbehoeftenonderzoek openbaar en zal meer helder worden waar de behoeften liggen! Om nu te voorkomen dat de jongere generatie
noodgedwongen verhuizen naar andere steden en mede daardoor de kans op vergrijzing toeneemt komt tevens de algehele leefbaarheid in deze dorpen in gevaar.
Daarnaast is er in diverse dorpen al jaren sprake van geen of nauwelijks doorstroming.

Dit geldt vaak ook voor huurwoningen. Dorpsbelangen zal zich dan ook blijvend inzetten voor kleinschalige, betaalbare woningbouw en meer seniorenwoningen voor
alle kernen binnen de gemeente en ziet het woningbehoeftenonderzoek dan ook met belangstelling tegemoet!

  1. admin

    Leuk artikel