Wij letten op de kleintjes

In mijn dagelijks werk als accountant ben ik altijd met cijfers bezig. Ik streef bij mijn klanten naar een stabiele financiële huishouding. Ook in de gemeenteraad was ik kritisch over het ontbreken van realisatie-begroting overzichten bij MFC De Pluk.

De gemeentelijke financiën kunt u vergelijken met uw huishoudboekje, wellicht met wat minder nulletjes. Als er meer geld uitgaat dan binnenkomt, hollen we achteruit. Om daarin overzicht te houden is een begroting nodig van het inkomen uit werk/ uitkering en de maandelijkse lasten. In de praktijk is dat een handig hulpmiddel om grip op je geld te houden.

In de gemeentepolitiek is dat niet anders. Op de website https://geldermalsen.begroting-2018.nl ziet u de begroting in één oogopslag. Een goede dienstverlening en groenonderhoud bijvoorbeeld zijn noodzakelijke uitgaven. De gemeente werkt ook met andere gemeentes samen om werkzaamheden efficiënter uit te laten voeren (verbonden partijen).
Bekende voorbeelden zijn de AVRI voor de inzameling van huishoudelijk afval en de Veiligheidsregio Gelderland Zuid voor o.a. de brandweerzorg, ambulancezorg en rampenbestrijding.
Daarbij zijn keuzes te maken in zelf doen, laten doen of samen doen. Sommige taken moet je overigens niet zelf willen uitvoeren, andere wellicht wel.

Als Dorpsbelangen willen wij kritisch meedenken over de te maken keuzes daarin en schromen niet om gemaakte keuzes te heroverwegen. Tenslotte zijn we in 2019 een grotere gemeente waarbij we in staat zijn om op onderdelen goedkoper te kunnen (samen)werken.
Daarnaast is het belangrijk dat wij signalen ontvangen van inwoners over wat beter en efficiënter kan. Wij zijn blij dat zich steeds meer mensen aangetrokken voelen tot onze onafhankelijk lokale partij, dat zien wij in het groeiend aantal leden. Wij staan tussen u in, ook in de nieuwe gemeente West Betuwe. Op die manier kunnen wij uw belangen het beste behartigen. Dorpsbelangen wil luisteren, overleggen en samenwerken met de inwoners.

Als we op 21 november 2018 in onze gemeentes Geldermalsen, Neerijnen, Lingewaal gaan stemmen voor onze nieuwe gemeente West Betuwe is uw stem voor de lokale partij Dorpsbelangen West Betuwe úw belang.

Ik heb uw stem al begroot!

Léon van Dun
Gemeenteraadslid Dorpsbelangen West Betuwe

De redactie van Dorpsbelangen zet zich dagelijks actief in om de website actueel te houden. Verschillende fractieleden en andere partijleden zijn dagelijks bezig met het publiceren van de nieuwste ontwikkelingen binnen Dorpsbelangen en/of de gemeente Geldermalsen.