Waterschap: stem niet politiek, wel lokaal!

Op 20 maart 2019 zijn er weer verkiezingen, niet alleen voor de provincie, maar ook voor Waterschap Rivierenland. Het waterschap is verantwoordelijk voor onze veiligheid tegen overstromen en voor schoon water. Heel belangrijk dus! Voor de verkiezingen zijn de lokale partijen (LRR) een samenwerking aangegaan met de landelijke niet politieke Algemene Waterschapspartij (AWP). Beide partijen hebben tot doel de lokale stem van de burger te vertolken. Bij de komende verkiezingen komen ze daarom uit met een gezamenlijke lijst onder de naam “AWPenLRR niet politiek, wel lokaal“.

Als lokale partij steunt Dorpsbelangen West Betuwe de AWPenLRR vanwege haar onafhankelijkheid, lokale betrokkenheid en deskundigheid. Vandaar ook dat wethouder Ed Goossens en fractievoorzitter Klaartje de Heus als lijstduwer op de lijst staan. Daarnaast steunen wij de AWPenLRR omdat er maarliefst negen kandidaten uit onze gemeente op de lijst staan.

De kandidaten uit West Betuwe zijn:

Nummer 4
Guido van der Wedden,
Enspijk
Nummer 10
Koos van der Eijk,
Deil
Nummer 15
Jan van Helten,
Geldermalsen
Nummer 17
Lizanne Mollema,
Meteren
Nummer 20
Ronald van Meijgaarden,
Rumpt
Nummer 22
Jan Aantjes,
Vuuren
Nummer 24
Ed Goossens,
Meteren
Nummer 26
Gert Timmerman,
Buurmalsen
Nummer 29
Klaartje de Heus-van Wijk

 

Vindt u, net als wij, het lokale geluid belangrijk in het waterschapsbestuur, stem dan lijst 2, AWPenLRR!

De speerpunten van de AWPenLRR zijn samengevat:

1. Samen met inwoners het waterbeleid vormgeven. Wij hebben van nature sterke banden met lokale partijen en kunnen zo uw stem laten horen in het Algemeen Bestuur van het Waterschap. Het spreekt voor zich dat wij zoveel mogelijk contact houden en weten wat er leeft onder de inwoners.

2. Belasting voor u als inwoner niet omhoog. Wij willen een eerlijke verdeling van lasten tussen inwoners, boeren en bedrijven.

3. Wateroverlast door hoosbuien en droogte slim aanpakken.

4. Geen vervuiling in ons water. Belangen van bedrijven blijken vaak binnen het huidige waterschapsbestuur voorrang te krijgen.  Wij willen voorkomen dat gifstoffen in het water terecht komen door deze uit het water te houden. Wij pleiten voor meer voorlichting over medicijngebruik aan inwoners en bedrijven en zetten ons in voor strenge handhaving.

5. Plezier met water. Wandelen en fietsen op dijken, varen, schaatsen en zwemmen op en in vaarten en sloten. Het waterschap moet  actief met gemeenten samenwerken om meer recreatie mogelijk te helpen maken.

6. Democratisch bestuur. Door de vorming van een coalitieakkoord, wordt de oppositie buiten spel gezet. Dit is geen democratische besluitvorming. Wij willen geen achterkamertjespolitiek. De AWPenLRR pleit voor een collegiaal bestuur, waarbij het algemeen bestuur het beleid bepaalt. Zoveel mogelijk op basis van consensus en niet op basis van een krappe meerderheid door coalitiediscipline.

Lees meer op http://www.waterschaplokaal.nl