Waarom wij als lokale partij geen koopzondag op 24 december steunen

In 2014 is door de huidige gemeenteraad in meerderheid een winkeltijdenverordening vastgesteld. In coalitieverband met SGP en CDA hebben wij toen afgesproken dat wij als partij de zondagsrust respecteren met uitzondering van horeca & restaurants (incl. campingwinkels/landgoedwinkel Marienwaerdt). Dit mede in het kader van het regionaal speerpunt Recreatie en Toerisme.

Genoemde uitzonderingen zijn zowel door SGP als CDA zonder problemen geaccepteerd en heeft de afgelopen jaren ook niet tot enige discussie geleid bij de politiek of bij lokale ondernemers. Tot voor kort laaide de discussie hieromtrent echter op vanwege de bewuste zondag voor Kerst (24 december). Een zevental ondernemers nam hierin (rijkelijk laat) het voortouw.

Als partij hechten wij waarde aan het principe afspraak=afspraak en dus ook aan de afspraken die wij hierover in coalitieverband in 2014 hebben gemaakt. Dit betekent dat wij, zelfs niet incidenteel, een uitzondering hierop wensen te maken. Ook is dit tijdens ons fractieoverleg op 22 november jl. aan een tweetal ondernemers toegelicht en benadrukt. Dit zou ons een onbetrouwbare coalitiepartner maken en het vertrouwen in onze partij in meerdere opzichten schaden.

Waar naar onze mening de discussie echt over moet gaan, zeker met het oog op de toekomstige gemeente West Betuwe is, of de huidige winkeltijden inclusief de zondagsrust nog voldoende houdbaar zijn. Immers ook het koopgedrag van ons als consument is de afgelopen jaren veranderd. In Nederland lopen koopavonden terug en zien ook wij een verschuiving naar andere dagen in de week.

Wij willen dan ook graag met ALLE ondernemers hierover in dialoog om uiteindelijk te komen tot een zo acceptabel mogelijke winkeltijdenverordening in de nabije toekomst voor zowel onze inwoners als kleine- en grotere ondernemers binnen geheel West Betuwe.

Reacties over dit onderwerp zijn uiteraard van harte welkom. Stuur uw reactie aan: info@dorpsbelangen.info

Namens fractie Dorpsbelangen West-Betuwe,
Ed Goossens

De redactie van Dorpsbelangen zet zich dagelijks actief in om de website actueel te houden. Verschillende fractieleden en andere partijleden zijn dagelijks bezig met het publiceren van de nieuwste ontwikkelingen binnen Dorpsbelangen en/of de gemeente Geldermalsen.