Solar BV en verlaging afvaltarieven voor inwoners

Verlaging afvalstoffenheffing bij toekomstige winsten van de AVRI uit de Solar BV

De AVRI heeft op 11 oktober 2018 bericht dat wanneer Solar BV (het zonnepark op de voormalige vuilstort in Geldermalsen) winst gaat maken, deze – na het aanleggen van een reservepotje – ten goede komt aan het verlagen van de afvalstoffenheffing voor inwoners. Dat is een mooie binnenkomer voor de inwoners van West Betuwe.

Eerder had Dorpsbelangen in de Raadsvergadering van 14 juni 2018 al scherpe vragen gesteld over de commerciële BV’s waarvan de jaarstukken niet eerder aan de Raad waren verstrekt. Raadslid Léon van Dun verwoordde het toen als volgt;

“Het is niet transparant als de Raad maar een deel van de activiteiten van de AVRI te zien krijgt. Temeer omdat uit de jaarrekening blijkt dat de commerciële BV geen personeelsleden heeft maar dat er personeel vanuit de AVRI wordt verrekend. Op deze manier ontstaat een hele kerstboom aan BV’s, waarin wij geen inzage hebben. De AVRI tarieven staan onder druk– de inwoners moeten meer gaan betalen – terwijl er aantrekkelijke winstgevende activiteiten binnen de commerciële BV’s zijn geplaatst.”

Het college van B&W heeft deze forse aanscherpingen vanuit Dorpsbelangen meegenomen in de brief aan het bestuur van de AVRI. Met als uitkomst dat de winsten in de toekomst ten goede gaan komen aan verlaging van de afvalstoffenheffing voor onze inwoners!