Fractie en wethouders

Fractie en wethouders
Dorpsbelangen heeft 2 wethouders, 5 raadsleden en 3 burgerraadsleden in het gemeentebestuur.

Wethouders:

Ed Goossens
2e locoburgemeester

Portefeuille:

 • Bedrijfsvoering (incl. BWB) & dienstverlening op maat / hostmanship
 • Bestuurlijke coördinatie collegeprogramma (incl. bidbook)
 • Economische zaken en logistiek
 • Verkeer & Vervoer
 • Inkoop- en aanbestedingsbeleid
 • Bedrijfsterreinen
 • Gebiedswethouder: Spijk, Heukelum, Asperen, Acquoy, Rhenoy en Gellicum (circa 8.200 inwoners)
Rutger van Stappershoef
5e locoburgemeester

Portefeuille:

 • Kerngericht werken (o.a. leefbaarheid en gebiedsmarketing)
 • Recreatie, Toerisme, Cultuur en Evenementen
 • Cultuureducatie en combinatiefunctionarissen
 • Multifunctionele centra en dorpshuizen
 • Subsidiebeleid
 • Bibliotheekwerk
 • Gebiedswethouder: Vuren, Herwijnen, Hellouw, Haaften en Tuil (circa 9.400 inwoners)

Raadsleden:

Klaartje de Heus - van Wijk
Léon van Dun
Hettie Markenhof - de Jong
Henk de Man
Hans Daudeij

Burgerraadsleden:

Monique Daam
Jan van Helten
Gerrit de Jong