Onze standpunten op themaniveau

Dorpsbelangen staat voor het welzijn en de welvaart van het individu, maar ook voor toekomstbestendige spilfuncties in en rond de kernen. Om zo het collectief van de individuen -de lokale gemeenschap- te dienen. Belangrijke 'dorpse' graadmeters voor ons zijn: vitale kernen, ruimte voor inspraak en initiatief, bouwen voor jong en oud, betaalbaar wonen, maatschappelijke ondersteuning op maat, duurzame en toegankelijke voorzieningen met multifunctioneel gebruik, een bruisend verenigingsleven, goed lokaal ondernemersklimaat.

Hieronder treft u enkele van onze speerpunten 2019-2022 op themaniveau aan. Wilt u ons volledige verkiezingsprogramma lezen, klik dan hier. Voor onze korte informatiefolder, klik hier.

 
 
 

De titel van ons verkiezingsprogramma, “Een nieuwe gemeente bouw je SAMEN”, omschrijft waar Dorpsbelangen voor staat in West Betuwe. Op basis van onze ervaring en overtuiging weten wij dat je een gemeente nooit ‘alleen’ kunt vormgeven, al helemaal niet na een herindeling. We zullen het echt SAMEN moeten doen. Politiek onder elkaar, inwoners en bedrijven onder elkaar en politiek, gemeente, inwoners en bedrijven met elkaar. De verwachting is dat geen enkele partij na de verkiezingen zo groot geworden zal zijn dat zij het ‘alleen voor het zeggen’ krijgen. De verkiezingsuitslag zal uiteraard wel richting geven welke partijen er samen het voortouw nemen in de plannen voor de komende jaren. Natuurlijk gaan wij ervoor om als uw lokale partij de grootste te worden en hopen daarom op uw stem te mogen rekenen. Wij zullen vervolgens streven naar een zo groot mogelijk draagvlak om ‘uw programma’ te kunnen realiseren. Daarin zullen vanzelfsprekend ook compromissen moeten worden gesloten, zoals dat overal het geval is bij samenwerking tussen verschillende belanghebbenden. Wij zijn er in ieder geval van overtuigd dat wij een beginselprogramma hebben, welke uitermate geschikt is om SAMEN onze nieuwe gemeente vorm te geven!