Date:18 oktober 2018

9. Rutger van Stappershoef

Mijn naam is Rutger van Stappershoef. Ik ben geboren, getogen en woonachtig in het dorp Rhenoy, aan de prachtige rivier de Linge. Reeds vanaf jonge leeftijd ben ik al actief in het lokale vrijwilligerswerk. Ik kreeg een actieve levensinstelling met oog voor de maatschappij met de paplepel ingegoten.

Interesse in de landelijke politiek, ervaringen met de lokale politiek en het succes met de Dorpsplan-werkgroep (op dat moment) in mijn woonplaats Rhenoy, maakten dat de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 naar meer smaakte. Ik wilde graag mijn kennis, ervaring en visie op de toekomst breder in de gemeente inzetten.
Al sinds mijn 16e jaar stop ik graag energie in de directe leefomgeving en de lokale economie en wil daarbij minimaal beperkt worden door landelijk partijbelang. Precies om deze reden ben ik lid geworden van de onafhankelijke lokale politieke partij Dorpsbelangen.

Bij Dorpsbelangen kreeg ik ook direct de gelegenheid om, samen met een aantal partijgenoten, het partijprogramma 2014-2018 te schrijven en de verkiezingscampagne uit te stippelen. En met succes, want bij de verkiezingen in 2014 werd Dorpsbelangen met zes zetels de grootse partij in de gehele regio.
Daarnaast heb ik mezelf opgeworpen om samen met partijgenoot Ed Goossens de coalitieonderhandelingen te voeren en tot een akkoord 2014-2018 te komen. Wederom met succes, nagenoeg ons gehele partijprogramma hebben we in het akkoord weten te realiseren. En als we nu aan het einde van deze raadsperiode kijken naar wat we uiteindelijk allemaal bereikt hebben, dan kan ik niet anders dan zeggen dat we nagenoeg alles gerealiseerd hebben. Natuurlijk kennen een aantal onderwerpen een langere doorlooptijd en zijn op dit moment nog niet (geheel) gerealiseerd, maar deze staan ook na de verkiezingen bij ons als prioriteit aangestipt.

Ik sta voor een fris en fruitige ‘plattelands’ gemeente, waar het goed wonen, werken en vertoeven is. Rust en ruimte, cultuur en natuur, recreatie & toerisme en dit alles in harmonie met een actieve, bruisende bevolking. Onze unieke 26 woonplaatsen door dit alles verbonden.
Leefbaarheid is hierbij een belangrijke graadmeter. Dit moeten we in al onze unieke kernen, naar maatstaven van de eigen inwoners, behouden en daar waar mogelijk (blijven) verbeteren. Dit geeft niet alleen voordelen voor de inwoners in de eigen kern zelf. Bij elkaar opgeteld maakt dit een gemeente met een sterke lokale economie en sociale infrastructuur.
Ik zie erop toe dat het gemeentelijk apparaat hiervoor binnen de wettelijke kaders een goed werkend ‘systeem’ hanteert; waarin wijkgebouwen, dorpshuizen, scholen, kerken en een bruisend verenigingsleven een belangrijke, duurzame spil vormen binnen die leefbaarheid. Waarin het voor het bedrijfsleven daadkrachtig en vruchtbaar ondernemen is. En waarin ieder individu tegen zo laag mogelijke lasten kan leven. Ingrediënten als passende zorg en welzijn, voldoende betaalbaar woningaanbod in alle kernen en het borgen van veiligheid staan daarbij ook hoog in het vaandel.

Bekijk ook mijn LinkedIn profiel: https://www.linkedin.com/in/vanstappershoef/