Date:18 oktober 2018

3. Léon van Dun

Mijn naam is Léon van Dun. Ik ben gehuwd en heb 3 kinderen welke inmiddels allen uit huis zijn. Ik ben op 25 augustus 1957 geboren in Utrecht. Sedert 1986 ben ik woonachtig in Beesd.
Mijn grote hobby is hardlopen (10 km, 10 Engelse Miles en halve marathons).
Vanaf 1985 werkzaam als openbaar accountant binnen mijn eigen kantoor in Beesd.

Vanaf het moment dat wij naar Beesd verhuisden, heb ik mij actief op het vrijwilligerswerk gestort. In de afgelopen 33 jaar ben ik bestuurslid geweest bij een tiental lokale en landelijke organisaties op het gebied van o.a. Welzijn en Gezondheid en Jeugdwerk. Een greep hieruit;
Penningmeester bij 2 peuterspeelzalen, landelijke patiëntenorganisatie, RK Kerkbestuur Beesd en de Ondernemersvereniging Beesd. Verder jeugdleider en trainer v.v. Beesd. en medeoprichter en voorzitter Speeltuinvereniging Beesd, medeoprichter en voorzitter Dorpskrant Beesd.

Momenteel ben ik lid van de Raad voor Toezicht NBA (Beroepsorganisatie van Accountants), voorzitter Dorpskrant Beesd (sedert 2009), lid fractie Dorpsbelangen (sinds januari 2014) en Gemeenteraadslid vanaf oktober 2017.

Graag wil ik  mijn kennis op bestuurlijk en financieel gebied delen binnen de lokale politiek. Ik wil mij inzetten voor belangenbehartiging van de inwoners en ondernemers binnen West Betuwe. Met als prioriteiten:

  • Woningbouw: Nieuwbouw voor jongeren en senioren in Beesd vanwege de grote achterstand die om diverse oorzaken is opgelopen en de gebleken noodzaak uit de woningbehoefte enquête. Vanwege de grote streekfunctie zijn de voorzieningen in Beesd goed voor zo’n 8.500 inwoners dus belangrijk voor de leefbaarheid in de omliggende dorpen. Tevens kleinschalige woningbouw in alle kernen.
  • Verkeer: Sluipverkeer heeft impact op Beesd, Rumpt, Rhenoy en Waardenburg. Dat vereist gebiedsgericht denken.
  • Financiën: Financieel verantwoorde keuzes maken om de rekening voor de burgers niet onnodig duur te maken.
  • Duurzaamheid: Voor onze inwoners en ondernemers haalbare en betaalbare energietransitie stimuleren (duurzaamheidsambitie 2030) .