Date:09 januari 2013

Koos van der Eijk

Mijn naam is Koos van der Eijk. Ik ben geboren en getogen, en later als boer aan het werk gegaan, op een boerderij in Delfland. Sinds 1985 woon en werk ik op boerderij de “Wilde Roos” in  het Deilse veld.

Ik heb een landbouwkundige opleiding en een bijzondere belangstelling voor  historie, filosofie en wat mensen bezighoudt. Sinds 2006 zit ik voor Dorpsbelangen in de gemeenteraad, met als specialisaties: grondgebied, bouwen, wonen, landbouw, verkeer, landschap en natuur.

Ik heb nogal wat inspiratiebronnen: van Plato tot Alexander de Grote en van Ezechiël tot Martin Luther King en Nelson Mandela. Bestuurlijk ben ik actief geweest in bedrijfsontwikkeling, het onderzoek en foktechnische zaken in de landbouw. Verder ben ik actief in, en mede-oprichter van het Deils ontmoetingspunt (DOP) en de Historische commissie Deil.

Als lokaal politicus en inwoners van deze gemeente ben ik warm voorstander van veiligheid en goed wonen in de dorpen en het buitengebied; met name veilige schoolroutes. Ook de sterke sociale betrokkenheid van mensen in de dorpen en het buitengebied vind ik zeer belangrijk. Daarnaast moet er oog zijn voor landschapsontwikkeling vanuit een historisch, streekeigen perspectief. Natuurlijk maak ik me hard voor streekeigen en sterke landbouw en fruitteelt in de regio.

Koos bij agrarisch bedrijf
Koos bij agrarische onderneming

Koos bij informatie avond in Gellicum
Koos bij informatie avond in Gellicum