Client:Klaartje de Heus- van Wijk
Date:18 oktober 2018

1. Klaartje de Heus

Mijn naam is Klaartje de Heus- van Wijk, geboren in Meteren en sinds mijn huwelijk wonende te Deil. Mijn man en ik hebben samen 3 dochters en 1 zoon. Tevens 10 kleinkinderen en een achterkleinkind. Mijn beroep was apothekersassistente / drogist.
Jarenlang heb ik samen met mijn man en zoon met plezier gewerkt op ons agrarisch bedrijf, mini-camping, paardenstalling en kleinschalige vleeshandel. Twee jaar geleden zijn mijn man en ik uit het bedrijf gestapt en is onze zoon Dorius eigenaar van het bedrijf en zet het familiebedrijf samen met zijn vrouw voort. Samen met mijn man doe ik nu hand en spandiensten op het bedrijf. Niet achter de geraniums gaan zitten, dat is niets voor mij!

In de politiek ben ik reeds vele jaren actief  bij Dorpsbelangen en mijn drijfveer was en is nog steeds iets te kunnen betekenen voor de inwoners van onze gemeente en per 1 januari 2019 de nieuwe gemeente West Betuwe, 26 kernen met ieder hun eigen identiteit.
Ik zet me al jaren in voor de belangen van elke inwoner in onze gemeente d.m.v.  onze inloopavonden, aanwezigheid bij diverse activiteiten en bijeenkomsten van verenigingen en bedrijfsleven, deze inzet zal ik zeker continueren in de gemeente West Betuwe deze inzet staat bij mij hoog in het vaandel! Volksvertegenwoordiger ben je niet alleen enkele weken voor de verkiezingen maar 4 jaar lang.

Wij ( de politiek) zijn er voor de inwoners en niet de inwoners voor ons! Geen loze beloften voor de verkiezingen, maar beloften op feiten. Communicatie naar de inwoners is zeer belangrijk, een inwoner wil antwoord op zijn vraag hetzij een ja of een nee!
Geen macht om te heersen, maar om te dienen.

Op 21 november zijn de gemeenteraadsverkiezingen West Betuwe, voor mij zeer belangrijk is:
Transparantie en heldere verantwoordelijkheid vanuit het bestuur en een continue contact met u de inwoner.
De beschikbare financiële middelen in te zetten voor de belangen van onze 26 kernen West Betuwe.
Met de inzet van onze fractie van Dorpsbelangen West Betuwe zal dit zeker slagen!

Klaartje op bezoek in het dorpshuis van Deil
Klaartje in dorpshuis ’t Duifhuis in Deil

Klaartje bezoekt begraafplaats in Enspijk
Klaartje bezoekt de begraafplaats in Enspijk