Date:18 oktober 2018

8. Jan Muller

Mag ik me even voorstellen, mijn naam is Jan Pieter Muller, geboren op 19-03-1952 te Gorinchem. Vader van drie mooie dochters. Ben een sociaal maatschappelijk betrokken mens. Nu wonende in het mooie landelijke Ophemert.

Na de lagere school in Gorinchem, de LTS en Mavo gedaan, heb gewerkt als bakker in Noordeloos en moest toen in militaire dienst en ben later beroepsmilitaire geworden. Binnen  mijn militaire loopbaan heb ik diverse uiteenlopende functies heb gehad, zoals: Militaire instructeur, Commandant Keukengroep, Hoofd Keuken, Chef hofmeester bij de Bevelhebber der landstrijdkrachten, Hoofd Inwendige dienst in uitzend gebied, etc.  Op alle functies/plaatsen waar ik heb gewerkt, heb ik veel sociaal werk verricht en me ingezet voor een beter werk/leefklimaat ongeacht rang/stand.

Tijdens mijn loopbaan heb ik meerdere curcussen en bijscholingen gevolgd. Ook mede een kwaliteitszorg systeem opgezet en beheerd. Daarnaast  in diverse overleg organen zitting gehad, mede zorg  gedragen voor het mede in gang zetten van verandering  projecten/processen. Dit heb ik als  zeer leerzaam ervaren.

Tot mijn dertigste ook Jongerenwerk gedaan en ben ik politiek actief geworden in een landelijke politieke partij.  Daarvoor heb ik van 1988-1996 in Gemeenteraad van Werkendam gezeten, waarin ik de commissies:  Welzijn, Milieu, Verkeer en RO, Personeelszaken,  plaatsvervanger in het Senioren convent en commissie Financiën heb gezeten .

Voor de raadsperiode van 1992-1996 heb ik mede het verkiezingsprogramma geschreven, voor de toenmalige gemeente Werkendam.  In 1996 werd de toenmalige gemeente Werkendam samengevoegd met de gemeente Dussen.  Door onvrede met mijn toenmalige partij ben ik overgestapt naar een nieuwe lokale politieke partij, namelijk Dorpsbelangen van de nieuwe gemeente Werkendam. Ik wilde dat de plaatselijke belangen beter werden gediend en de belangen van de inwoners voorop stonden en niet altijd de landelijke politieke lijn volgen. Binnen Dorpbelangen heb ik jaren als fractie ondersteuner  meegedraaid.

Na mijn pensionering, ben ik actief gebleven als voorzitter van het Rode Kruis afdeling Tiel en omgeving. We hebben diverse activiteiten georganiseerd, voor de Tielse voedselbank cliënten, thuis en daklozen en ouderen. Via de kerk in Lienden heb ik meegewerkt om asielzoekers mede te laten integreren in onze samenleving d.m.v. bijeenkomsten. Tevens heb ik heb mij al ruim 51 jaar ingezet om het mooiste feest van het jaar, Sinterklaas, op diverse plaatsen te organiseren en te laten plaatsvinden en er een leuk feest voor kinderen en  ouderen van te maken.

Al  met al  een veelzijdig, maar vooral mensen mens. Ik wil mij in de nieuwe gemeente West Betuwe inzetten voor onze inwoners, in al onze kernen, om het leefbaar te houden en hun eigen identiteit te behouden. Een uitdaging die groot is, maar ik denk dat mijn levens ervaring, een gezonde visie  en  met een brede maatschappelijke achtergrond, dat voor u te kunnen doen.  Ik ben een senior met levenservaring en inzichten die mee wil doen om zijn steentje bij te dragen aan onze samenleving! Ik wil vooral inzetten op het gebied van Milieu omdat we daarin voor een grote uitdaging staan, Welzijn werkt verbindend en Cultuur omdat de Dorpscultuur in elke dorpskern behouden blijft!

Niet alles zal lukken, maar ik ben een bruggenbouwer en een creatieve denker. Met een positief compromis moet er veel gaan lukken wat wij als Dorpsbelangen West Betuwe willen bereiken voor onze inwoners in de nieuwe gemeente West Betuwe. Want politiek is de verbinding zoeken.