Date:18 oktober 2018

5. Henk de Man

Mijn naam is Henk de Man, woon in Spijk en ben getogen in Asperen, dus mijn gehele leven al inwoner van de gemeente Lingewaal. Ik ben getrouwd en samen hebben wij 4 kinderen.

Ik heb de Hogere Agrarisch school in Dordrecht doorlopen en heb dus een agrarische achtergrond.

Ik ben zelfstandig en hou me bezig met het fokken, opleiden en verkopen van paarden.
Daarnaast heeft onroerendgoed mijn belangstelling.

Ik stel mij beschikbaar als raadslid, omdat dit mijn interesse heeft en omdat ik vind dat we met elkaar moeten zorgen dat onze nieuwe gemeente een gezamenlijk project wordt. Daarom is het in mijn ogen belangrijk dat vanuit iedere “oude gemeente” mensen vertegenwoordigd zijn in de raad.

Ik heb gekozen voor Dorpsbelangen, omdat ik vind dat een partij die op lokaal niveau opereert vrijer staat ten opzichte van “Den Haag”.  Ik wil me niet verantwoordelijk voelen voor stappen die daar gezet worden die op plaatselijk niveau niet gedragen worden. Dus kortom dichter bij het resultaat.

Ik wil mij sterk maken voor een gezond ( sport-)verenigingsleven, woningbouw in alle kernen op wat voor manier dan ook en een overheid die zich tot doel stelt minder regels te hanteren.