Date:18 oktober 2018

6. Gijsbert de Ronde

Mijn naam is Gijsbert de Ronde, geboren op 15 oktober 1972 te Beusichem en sinds 4 jaar met mijn vrouw en 4 kinderen woonachtig in Geldermalsen-Oost. Ik ben opgeleid tot registeraccountant en ca. 15 jaar werkzaam geweest op verschillende accountantskantoren. De laatste vier jaar ben ik werkzaam voor de rijksoverheid als financial auditor.

Graag wil ik meer betekenen voor de inwoners van West Betuwe. Een aanspreekpunt zijn wanneer bewoners vragen hebben voor de politiek of het ambtelijk apparaat en hiermee hun belangen zo goed mogelijk vertegenwoordigen.

Dorpsbelangen is een lokale politieke partij zonder landelijke agenda. Een vereniging waar het dorpse karakter van de gemeente West Betuwe wordt gekoesterd. Daarbij telt de inbreng van iedere burger, ongeacht zijn achtergrond mee. Dat is van groot belang voor een sterke sociale gemeenschap, waar iedereen zich thuis voelt, kan wonen, sporten en in rust kan leven.

Onderwerpen waar ik mij extra sterk voor wil maken:

Wonen

Veel meer betaalbare woningen, zodat ouderen en jongeren kunnen blijven wonen in West Betuwe.

Verkeer

Veiligheid in het verkeer voor iedereen in het algemeen en kinderen en fietsers in het bijzonder.

Gezonde gemeentefinanciƫn

Een financieel gezond West Betuwe, zodat de lasten nu en in de toekomst voor de bewoners minimaal gelijk blijven.