Client:Ed Goossens
Date:18 oktober 2018

2. Ed Goossens

Mijn naam is Ed Goossens (55) en sinds 2008 met passie actief betrokken bij de lokale politiek. Sinds 2003 woonachtig in Meteren en kom uit de internationale wereld van Logistiek & Dienstverlening. Wanneer je uit het bedrijfsleven komt kijk je toch met wat andere ogen naar de politiek want je wilt immers wat bereiken en liefst een beetje snel. Helaas gaat dat in de (lokale) politiek een stuk langzamer en moet je daar je weg in weten te vinden. Inmiddels zitten we als onafhankelijke lokale partij vanaf 2010 tot heden in het college en durf ik te stellen dat we gezamenlijk toch veel hebben bereikt.

Dat heeft mij gestimuleerd zeker nu we een nieuwe gemeente worden en er ongelooflijk veel uitdagingen liggen om mij opnieuw beschikbaar te stellen en dit keer zelfs als lijsttrekker namens onze partij.

Mijn keus voor een lokale partij als Dorpsbelangen was niet moeilijk aangezien ik van mening ben dat je met betrokken inwoners een gemeente prima kunt besturen en wij de Haagse bemoeizucht niet nodig hebben. Ik geloof in de lokale kracht van onze inwoners met taken, verantwoordelijkheden, zeggenschap en budget voor kernen/wijken. Samen bouwen aan onze nieuwe gemeente.

De komende raadsperiode wil ik mij sterk maken voor een financieel gezonde gemeente met een nieuwe vorm van dienstverlening op maat & dichtbij. Daarnaast wil ik mij o.a. inzetten voor een bruisend verenigingsleven en voldoende betaalbare woningen voor jong & oud want dat komt uiteindelijk de leefbaarheid in iedere kern ten goede.

Ed bezoekt ondernemers in Geldermalsen