Over de nieuwe afvalcontainers van de AVRI door Léon van Dun

SAMENWERKING AVRI

Ontstaansgeschiedenis

Avri is een gemeentelijk samenwerkingsverband op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen. De gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel zijn de deelnemers.

Vanaf 2014 werd ‘Goed Scheiden Loont’ ingevoerd, met als doel de hoeveelheid restafval per huishouden te verminderen. Waar voorheen een vast bedrag werd gerekend, wijzigde de tariefstructuur in een afvalstoffenheffing met een basistarief en een variabel tarief.

Praktijk

Het zal niemand zijn ontgaan: Werknemers Avri worden bedreigd en uitgescholden, burgers nemen het recht in eigen hand en deponeren het vuil overal. Dat is niet hygiënisch en een groot risico op het aantrekken van ongedierte. Het zwerfafval komt enerzijds omdat de ICT zeker bij aanvang niet goed werkt(-e), anderzijds omdat mensen blijkbaar niet bereid zijn om te betalen voor hun afval. Dat laatste is op zich vreemd, want de situatie is financieel niet anders dan bij de grijze kliko: betalen per keer. Voorheen betaalden we € 8,00 per grijze kliko van 240 liter, nu betalen we voor 8 zakjes van 30 liter (=240l) ook € 8,00. Het weghalen van zwerfafval kost de gemeente West Betuwe ook nog eens extra geld, dus goedkoper wordt het hierdoor zeker niet.

Wat speelt er onder de inwoners;

Onvrede over plaatsingen, wij denken als Dorpsbelangen West Betuwe dat dit terechte onvrede is.

Onvrede over incontinentiemateriaal, ondanks dat dit voorheen in de grijze kliko verdween en men nu hetzelfde kwijt is aan kosten, wordt het privacy-element aangehaald. Dit moet toch opgelost kunnen worden. Daar zijn we nu ook mee bezig.

Onvrede over slechte communicatie, wij ervaren dat dit te vaak voorkomt.

Gratis blik en glas wordt naast de containers geplaatst. Komt dit doordat de container echt vol is, of omdat de vulopening aan de achterkant niet gezien wordt? Bij het eerste moet de AVRI frequenter legen en bij het tweede moet de AVRI beter communiceren.

Een commerciële onderneming zou wel raad weten met de aanpak. Die heeft een stimulans naar kwaliteitsverbetering. Men heeft niets aan ontevreden klanten, want die haken af. Commerciële verkooptrainingen gaan over het winnen van vertrouwen van de klanten, de behoeften van de klanten boven tafel halen en het effectief inhaken op die behoeften. Uiteraard met als doel de klanten te overtuigen zaken met jou te doen.

De AVRI is echter geen commerciële onderneming, maar een ‘klantgerichte overheidsinstantie, welke in nauwe samenwerking met de regiogemeenten en haar inwoners Rivierenland schoonhoudt’, aldus de website. Hun missie en visie is dan ook: SAMEN WERKEN AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND. Een missie welke begrijpelijk is, noodzakelijk zelfs. We moeten naar optimalere benutting van grondstoffen uit het afval. En restafval zal o.b.v. nationale en Europese wetgeving steeds duurder worden.

Er is echter sprake van gedwongen winkelnering. En dat past niet meer in het tijdsbeeld waarin we leven (banken en verzekeraars hebben daar al afstand van moeten doen). Maar het feit is er, daar verander je op korte termijn niets aan. Op middellange termijn moet de politiek wel over instrumenten kunnen beschikken om te beoordelen of de prestaties en serviceverlening voldoen aan de eisen die wij met elkaar hieraan stellen. Pas dan kunnen wij als politiek stellen dat samen werken aan een schoon Rivierenland loont.

Op korte termijn moet de AVRI absoluut streven naar het herwinnen van  het vertrouwen van de klanten, door snellere en betere informatie en klachtenafhandeling. Maar ook door te luisteren naar de inwoners en meedenken aan oplossingen en aldus te handelen. Pas dan ontstaat er draagvlak onder de inwoners, wat nu node wordt gemist. Een draagvlak wat moet leiden tot samenwerking om Rivierenland schoon te houden. Want het laatste wat wij willen zijn Napolitaanse toestanden.

Een noodzakelijke mentaliteitsomslag in het denken en handelen van de AVRI  is de basis voor een samenwerking met de regiogemeenten en haar inwoners. Daar zullen wij als Dorpsbelangen West Betuwe op aan blijven dringen, zowel bij de AVRI als bij de wethouder vanuit West Betuwe.

Léon van Dun

Raadslid Dorpsbelangen West Betuwe