Onze beschouwingen op de financiën van AVRI

Tijdens de raadsvergadering van 14 juni 2018 jl. stond o.a. de behandeling van de jaarstukken 2017 en de begroting 2019 van de AVRI op de agenda. Het college van B&W had een brief (concept zienswijze) gemaakt om aan het bestuur van de AVRI te sturen. De Raad wilde echter een scherpere brief.

Die discussie ging voornamelijk over de tarieven en risico’s van dumping van afval.

Vervolgens nam Léon van Dun namens Dorpsbelangen het woord over de financiën:

Jaarrekening AVRI 2017
“In de jaarrekening 2017 van de AVRI lees ik dat er ook een AVRI Realisatie BV is. Deze is 100% eigendom van de AVRI. In die BV worden commerciële activiteiten verricht. Deze BV heeft eind 2016 een eigen vermogen van maar liefst € 2.1 miljoen. Kan de wethouder aangeven of de gemeente inzage en medezeggenschap heeft over deze commerciële AVRI Realisatie BV?
Hetzelfde geldt voor de AVRI Solar BV, welke weer een dochteronderneming is van deze AVRI Realisatie BV. “

De wethouder antwoordde namens het College dat er inderdaad bij de AVRI commerciële BV’s zijn, maar dat de deelnemende gemeenten daar totaal geen zeggenschap over hebben. De jaarstukken zijn dan ook nooit naar de Raad gestuurd.

In reactie op de wethouder vervolgde Van Dun;
“Dat geeft mij een slecht gevoel. Het is niet transparant als de Raad maar een deel van de activiteiten van de AVRI te zien krijgt. Temeer omdat uit de jaarrekening blijkt dat de commerciële BV geen personeelsleden heeft maar dat er personeel vanuit de AVRI wordt verrekend. Op deze manier ontstaat een hele kerstboom aan BV’s, waarin wij geen inzage hebben. De AVRI tarieven staan onder druk– de burgers moeten meer gaan betalen – terwijl er aantrekkelijke winstgevende activiteiten binnen de BV’s zijn geplaatst.”

Begroting AVRI 2019-2022
Bij de begroting reageerde van Dun; “Tevens verzoek ik de wethouder om kritische vragen bij de AVRI neer te leggen over de kosten materieel en personeelskosten. Wij willen en gaan met z’n allen namelijk minder afval produceren. Maar als er minder afval te verwerken is, zal er ook minder materieel en personeel nodig zijn. Een kostensanering op materieel en personeel is dan toch logisch? In de begroting van de AVRI is daar niets van terug te vinden. De kosten materieel en personeelskosten worden in de komende jaren gewoon geïndexeerd, maar niet verlaagd. Dat heeft een groot effect op de tarieven welke onze burgers moeten betalen.”

Het college van B&W heeft uitdrukkelijk aangegeven deze forse aanscherpingen vanuit Dorpsbelangen mee te nemen in de brief aan het bestuur van de AVRI.

De redactie van Dorpsbelangen zet zich dagelijks actief in om de website actueel te houden. Verschillende fractieleden en andere partijleden zijn dagelijks bezig met het publiceren van de nieuwste ontwikkelingen binnen Dorpsbelangen en/of de gemeente Geldermalsen.