Nieuwe raadsleden en APV

De raadsvergadering van 19 februari 2019 was voor Dorpsbelangen gedenkwaardig. De beëdiging van onze twee nieuwe raadsleden en twee nieuwe burgerleden en wat veranderingen in de huidige Algemene Plaatselijke Verordening (APV). die destijds door het Betuweberaad is opgesteld, waren voor ons hoogtepunten.

De nieuwe raadsleden zijn Henk de Man en Hans Daudeij en de twee burgerleden zijn Monique Daam en Gerrit de Jong.

Daarnaast is een van onze wensen, de verruiming van de openingstijden voor de horeca, door de raad aangenomen. In praktijk betekent dit vrije sluitingstijden van de horeca, wordt terrasmuziek mogelijk gemaakt, krijgen dorpshuizen minder beperkingen en wordt de sluitingstijd van evenementen verlengd van 01.00 uur naar 02.00 uur. Ook wordt de vergunningaanvraag voor evenementen versoepeld.

Waarom vinden wij dit belangrijk? In een notendop: samenzijn met gezelligheid en plezier geeft cohesie in onze dorpen en in onze gemeente en vergroot de leefbaarheid. Daarnaast willen we overbodige regelgeving zoveel mogelijk terugdringen. Een begin is er.

Er werden op 19 februari meer zaken besproken, o.a. dat fruittelers knalpotten  mogen blijven gebruiken om de vogels te verjagen. We zijn tenslotte een agrarische (fruit) -gemeente.

De APV en een aantal andere zaken zijn ook al eens doorgenomen op de raadsvergadering van 5 februari. Klaartje de Heus heeft toen ingesproken.

Voor meer informatie over onze standpunten inzake APV: http://www.dorpsbelangen.info/leefbaarheid-waarderen-en-faciliteren