Inbreng Dorpsbelangen bij perspectiefnota 2019

Afgelopen week is de Perspectiefnota 2019 behandeld in de gemeenteraad. Samen met D66 en CU heeft Dorpsbelangen West Betuwe een motie ingediend om zo snel mogelijk met een Jongerenraad te beginnen. Jongeren betrekken bij het lokale bestuur is niet alleen voor nu, maar zeker ook voor de toekomst heel belangrijk. Wij willen door de Jongerenraad een basis leggen om jongeren (meer) te betrekken bij de lokale democratie en leefbaarheid. Met de hoop dat uit deze jongeren de bestuurders van later zullen opstaan.

Samen met onze coalitiepartijen hebben we nog de volgende amendementen ingediend:
– Om het werk van het Digi-Taalhuis voort te zetten (ter bestrijding van laaggeletterdheid) is een bedrag van €20.000 gevraagd.
– Voor het harmoniseren van de subsidies is €200.000 gereserveerd.
– Voor het  sociaal beleid komt €100.000 beschikbaar.

DBWB heeft nog 2 andere  amendementen en 2 moties gesteund.

Door de manier waarop deze Perspectiefnota is behandeld in de raad, inclusief de soms ook heftige discussies vooraf, blijkt dat we met alle partijen tezamen, de wil hebben van onze nieuwe gemeente West Betuwe een eenheid te maken. Een eenheid in verscheidenheid. Dat is tevens onze kracht. In de bijgesloten Algemene Beschouwingen van DBWB leest u er meer over.

Voor wie de volledige vergadering graag wil terughoren, kan dat. Via deze link zijn alle gegevens én het geluid van deze vergadering te vinden.
Rutger van Stappershoef, wethouder, aan het woord
Henk de Man, raadslid Dorpsbelangen, achter het spreekgestoelte