Hogere prioriteit voor verduurzaming basisscholen

GELDERMALSEN – Tijdens de gemeenteraad van Geldermalsen op dinsdag 24 april werd het onderwerp ‘Integraal Huisvestingsplan basisonderwijs’ behandeld. De essentie van dit plan is dat er tot het jaar 2024 een budget van 8,3 miljoen euro is gereserveerd voor renovatie en/of nieuwbouw van de 14 basisscholen in de gemeente.

Op initiatief van Rutger van Stappershoef (Dorpsbelangen) werd namens de gehele raad een amendement ingediend om het college van B&W opdracht te geven extra middelen te zoeken om de verduurzaming van de basisscholen versneld mogelijk te maken.
Reeds in de Commissie Samenleving van 3 april sprak Van Stappershoef ernstig zijn zorgen uit over dit programma. Niet zozeer om het doel van het programma, het verduurzamen van de basisschool-gebouwen, maar de snelheid waarmee dit gepaard gaat. Hij kreeg bijval van Johan Bulsink (SGP) en Rita Boer Rookhuiszen (D66) en na een korte schorsing van de vergadering sloot de rest van de commissie zich bij hen aan. Unaniem werd de verantwoordelijk wethouder Wiendels dringend verzocht om met hoge prioriteit, gericht en creatief naar extra middelen te zoeken om dit programma te kunnen versnellen en dit mee te nemen in het Raadsvoorstel van 24 april. Dit gebeurde uiteindelijk niet, dus volgde er tijdens de raadsvergadering een amendement. Van Stappershoef: ,,Dit programma beoogt tot en met 2024 school voor school te gaan verduurzamen en dat gaat niet snel genoeg. Er staan schoolgebouwen op de lijst waar de energiekosten zo hoog zijn, dat deze drukken op de jaarlijkse begroting en formatie, de bezetting van leerkrachten, van betreffende scholen. En daarmee komt ook de kwaliteit van het onderwijs in de verdrukking. Daarnaast hebben wij als gemeenteraad, in West Betuwe verband, een duurzaamheidsambitie uitgesproken om als gemeente in 2030 energieneutraal te zijn. Een ambitie waar we keihard aan moeten werken.’’ Wethouder Wiendels liet weten moeite te hebben met het amendement, maar deze werd door de raad unaniem aanvaard en vastgesteld. De wethouder dient nu bij de presentatie van de jaarrekening 2017 te komen met een concreet plan van aanpak.

De redactie van Dorpsbelangen zet zich dagelijks actief in om de website actueel te houden. Verschillende fractieleden en andere partijleden zijn dagelijks bezig met het publiceren van de nieuwste ontwikkelingen binnen Dorpsbelangen en/of de gemeente Geldermalsen.