Duidelijkheid gewenst over aanpak veilige fietsknelpunten

GELDERMALSEN – Tijdens de gemeenteraadvergadering van Geldermalsen op dinsdag 29 mei kwam andermaal het onderwerp veilige fietsknelpunten in de gemeente ter sprake. Aan het begin van de vergadering vroeg Frank Broedelet (VVD) aan wethouder Van Maanen of hij nog antwoord wil geven op de vraag die uitstond wat de aangekondigde extra gelden vanuit het Rijk voor veiligere Provinciale wegen voor onze gemeente betekent. Het antwoord van de wethouder luidde: ,,We zijn daarover in gesprek met de Provincie”.
Uiteraard is het goed nieuws dat het gesprek hierover is opgestart. Echter verbaasde het Dorpsbelangen dat dit niet eerder is gemeld. Naar aanleiding van een eerder overleg (op 27 maart 2018) over de ‘Informatienota Top 5 Fietsknelpunten’ werd namelijk nog door de wethouder aangegeven dat er pas eind 2018 in gesprek zou worden gegaan met de Provincie over onze zorgelijke fietsknelpunten.
Raadslid Rutger van Stappershoef gaf aan deze niet-transparante communicatie door de wethouder over de stand van zaken van dit belangrijke onderwerp te betreuren: ,,Dit zorgt voor verwarring en het blijft op deze manier erg vaag allemaal, en dat terwijl wij als raad reeds tot twee keer toe een motie hebben ingediend hierover. De urgentie zou duidelijk moeten zijn en hierbij mag worden verwacht dat wij, als Raad, op de hoogte worden gehouden. Op 27 juni 2017, bijna een jaar geleden, is reeds een eerste noodklok luidende motie om met meer prioriteit te komen tot een betere fietsveiligheid op een aantal zorgelijke locaties in onze gemeente. Vijf maanden later, op 9 november, hebben wij als raad opnieuw een motie aangenomen om dit te concretiseren, vooral de snelheid erin te houden en met GNL (Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal) te komen tot een top 5 fietsknelpunten om gezamenlijk eenspoedige afstemming met Provincie mogelijk te maken en tot mogelijke oplossingen te kunnen komen. Op 27 maart jl. kregen wij van de wethouder dus de ‘Informatienota Top 5 Fietsknelpunten’ waarin nota bene 4 van de 5 knelpunten op of langs een Provinciale weg liggen, waarvan 2 in de gemeente Geldermalsen.’’ Daarmee doelde Van Stappershoef op de Parallelweg N327 tussen Geldermalsen en Leerdam, waar onder andere fietsoversteken dienen te worden verbeterd, zoals bij het sportpark van Rhelico, en de schoolzone tussen Gellicum en Acquoy die fietsveiliger dient te worden gemaakt. Van Stappershoef liet duidelijk blijken dat het geduld over de huidige aanpak en de onduidelijke, ongestructureerde terugkoppelingen op begint te raken: ,,Ik zou graag de wethouder willen verzoeken om nog voor de volgende raadsvergadering van juni met een nieuwe geactualiseerde informatienota te komen met daarin duidelijke antwoorden op vragen zoals in welk stadium de gesprekken met de Provincie zich al bevinden, wanneer duidelijk wordt wat mogelijke oplossingen gaan zijn en hoe dit verder wordt geconcretiseerd.’’ Ook verzocht Van Stappershoef de wethouder nog eens expliciet om ook het onderwerp ‘extra gelden vanuit het Rijk voor veiligere Provinciale wegen’ en de kansen die dit voor de fietsknelpunten in de gemeente biedt integraal mee te nemen in de informatienota.
Wethouder van Maanen reageerde in eerste instantie met een uitleg over hoe dit soort gesprekken tussen gemeente en Provincie lopen, maar stemde uiteindelijk in met het verzoek: ,,Er worden wel degelijk al zaken onderzocht en uitgewerkt en als u hier nog eens een update van op papier wilt hebben, doen we dat met alle plezier.’’

De redactie van Dorpsbelangen zet zich dagelijks actief in om de website actueel te houden. Verschillende fractieleden en andere partijleden zijn dagelijks bezig met het publiceren van de nieuwste ontwikkelingen binnen Dorpsbelangen en/of de gemeente Geldermalsen.