Dorpsbelangen zwaar ontstemd over plannen AVRI

GELDERMALSEN – Dinsdag 5 juni stond in het gemeentehuis tijdens de commissievergadering Grondgebied onder andere het punt ‘Begroting 2019 AVRI’ op de agenda. Naar aanleiding van de plannen van de AVRI (Afvalverwerking Rivierenland), met in het bijzonder het aangekondigde mogelijk nieuwe tariefsysteem, bracht Klaartje de Heus namens Dorpsbelangen het volgende in:

,,Dorpsbelangen is erg geschrokken van de door de AVRI voorgestelde tariefsverhoging met maar liefst 265%.Geen enkele bewoner begrijpt dit en ook wij zijn hierover zeer ontstemd. Er leven alleen maar vragen; waarom deze driedubbele verhoging? Te noemen: ‘mini container 140 liter’ gaat van 3,50 naar 10,79 euro, de ‘mini container 240 liter’ gaat van 6,00 naar 18,50 euro en de ‘brengcontainer 30 l zak’ gaat van 0,00 naar 1,85 euro per keer.
Onze inwoners laten al lange tijd zien bewust en zorgvuldig bezig te zijn met het scheiden van afval… en dan krijgen ze dit als beloning? Wij vinden dit echt niet kunnen!
Wij hebben tevens de vraag: hoe denkt de AVRI om te gaan met de inzameling van afvalproducten als incontinentiemateriaal en pampers. Wat gaat dit de inwoners kosten! En hoe denkt de AVRI om te gaan met de verwachte tegenreactie; een toename van dumping van afval elders?!
Daarnaast zijn wij ook van mening dat er onderzocht moet worden op welke wijze ouderen en mindervaliden in onze gemeente gefaciliteerd moeten worden bij het wegbrengen van hun afval naar de beoogde ondergrondse container. De afstand van de 250 meter vormt wat ons betreft een grote hindernis.
Tenslotte, in het raadsvoorstel staat dat de accountant op dit moment nog geen verklaring heeft afgegeven. Zij is wel voornemens om over de jaarstukken een verklaring af te geven ten aanzien van getrouwheid. De controle op de rechtmatigheid heeft ze nog niet af kunnen ronden. Onze vraag is dus, hoe kunnen we de jaarrekening vaststellen als alle gegevens niet aanwezig zijn.
Dorpsbelangen verzoekt de AVRI met klem duidelijk te zijn met wat zij nou precies voor ogen hebben, antwoord te geven op de zojuist gestelde vragen, en dat de AVRI onderzoek doet naar mogelijkheden om de afvalstoffenheffing te verlagen in het belang van onze inwoners!’’

14 juni komt dit onderwerp opnieuw aan de orde in de raadsvergadering.

De redactie van Dorpsbelangen zet zich dagelijks actief in om de website actueel te houden. Verschillende fractieleden en andere partijleden zijn dagelijks bezig met het publiceren van de nieuwste ontwikkelingen binnen Dorpsbelangen en/of de gemeente Geldermalsen.