Dorpsbelangen houdt vast aan afspraak over zondagsrust

Betrouwbaar en professioneel gedrag

Dorpsbelangen West Betuwe heeft tijdens de commissievergadering Bestuur & Middelen van 9 oktober 2018 aangegeven zich te houden aan de in 2014 gemaakte coalitieafspraak over de zondagsrust tot eind 2018 en gaat dus niet mee met het initiatiefvoorstel van D66 om bij wijze van proef twee zondagen in december 2018 open te gaan.
De afgelopen maanden hebben wij met de ondernemersvereniging in Geldermalsen gesproken en ons heldere standpunt toegelicht.
Als coalitiepartij hechten wij sterk aan het afspraak = afspraak principe. Betrouwbaarheid is in de samenleving heel wat waard, ook in de politiek. Ook professioneel gedrag waarbij gemaakte afspraken binnen een coalitieakkoord in stand blijven is een groot goed. Zo hebben onze coalitiepartners zich in dit akkoord ook gehouden aan de afspraken om te investeren in onder andere sport, cultuur en leefbaarheidsinitiatieven waar wij als Dorpsbelangen heel veel waarde aan hechten.

Zorgvuldigheid

Reeds voor de zomer hebben wij in de Raadsvergaderingen aangegeven een debat over de winkelsluitingstijden te willen voeren met betrekking tot de situatie binnen de nieuwe gemeente West Betuwe. Zorgvuldigheid is uitermate belangrijk in deze kwestie. Daarbij willen wij als experiment starten met maximaal 12 koopzondagen per jaar (van 12.00 – 17.00 uur). Dit op vrijwillige basis voor alle ondernemers in West Betuwe. Na afloop van een jaar willen wij een gezamenlijke evaluatie met alle ondernemers in West Betuwe, hetgeen is opgenomen in ons nieuwe verkiezingsprogramma. We gaan hierover graag een brede discussie aan binnen de nieuwe gemeenteraad van West Betuwe.