Geen nieuw voorstel omtrent AZC, wel evalueren

Bericht gemeente Geldermalsen: Op 26 januari om 20.00 uur evalueert de raad van Geldermalsen het proces rond het voorstel Asielzoekerscentrum dat in de raad van 16 december 2015 voor veel beroering in de samenleving zorgde. Het voorstel van 16 december is er niet meer. Er is ook geen
Read More

AZC in Geldermalsen

Dorpsbelangen heeft gisteravond haar brede fractieoverleg gehouden over het voorgenomen besluit van ons college B&W inzake de vestiging van een grootschalig AZC op Hondsgemet Noord in Geldermalsen. Wij zijn van mening dat wij aanstaande woensdag 16 december onmogelijk een goed afg
Read More

Algemene beschouwingen: Er gloort licht aan de horizon!

Op donderdagavond 12 november lag ter besluitvorming de begroting 2016 voor. Een sluitende begroting tot en met 2019. Wij zijn als partij hier zeer content mee. Dit wil niet zeggen dat we nu maar op onze lauweren moeten gaan rusten. We kijken niet naar het verleden, leven in het heden
Read More

Uitbreiding MCD in Beesd gaat door

GELDERMALSEN De commissie Grondgebied heeft dinsdagavond ingestemd met het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om de uitbreiding van supermarkt MCD in Beesd door te laten gaan en om zes appartementen boven de supermarkt te realiseren. Alle commissieleden zijn het e
Read More

Inloopavond in Rhenoy!

Dorpsbelangen, gemeente Geldermalsen, bezoekt traditiegetrouw ook nu weer de dorpen en wil van de inwoners vernemen wat er speelt in Rhenoy of waar onze raadsleden de nodige aandacht aan moeten schenken. Wij nodigen u daarom uit op 19 november a.s.  20.00 uur in  ”De Betuwepoort” te R
Read More

Raadsvergadering 27 oktober 2015

Gisteravond vond de raadsvergadering van de gemeenteraad van Geldermalsen plaats. Verschillende besluiten zijn er genomen met steun van Dorpsbelangen: – Actualisatie APV gemeente Geldermalsen – Gemeenschappelijke regeling AVRI – Visie op Sport en Bewegen – Keuz
Read More

Fuseren, samenwerken of apart?

Zaterdag 24 oktober 2015, De Gelderlander: Fuseren, samenwerken of apart? Gemeenten in Rivierenland zijn volop in discussie over herindeling. Raadsleden geven hun mening. Deel 7. “Oplegging van bovenaf staan wij niet toe en werkt volgens ons ook niet.” Samen met gemeenten
Read More

Column ‘Omzien naar elkaar’

Je kunt geen krant op slaan TV aanzetten of je wordt overstelpt met slecht nieuws wereldlijk , Europees, landelijk en gemeentelijk. Oorlog, fraude , geweld, intolerantie enz. Je vraagt je af als je dit leest  waar gaat het heen met  deze wereld en ons land . We denken het allemaal bet
Read More

Oproep: Inwoners Beesd!

Dorpsbelangen, gemeente Geldermalsen, bezoekt traditiegetrouw ook nu weer de dorpen en wil van de inwoners vernemen wat er speelt in Beesd of waar onze raadsleden de nodige aandacht aan moeten schenken. Wij nodigen u daarom uit op 22 oktober a.s.  20.00 uur in  ”De Notenboom” te Beesd
Read More

Motie Bladkorven

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 22 september heeft Kees van Werkhooven (raadslid van Dorpsbelangen) een motie ingediend, namelijk de motie Bladkorven. Deze motie is breed aangenomen door gemeenteraad van Geldermalsen. Hieronder is te lezen wat deze motie voor betekenis heeft i
Read More

Oproep: inwoners Acquoy

Dorpsbelangen, gemeente Geldermalsen, bezoekt traditiegetrouw ook nu weer de dorpen en wil van de inwoners vernemen wat er speelt in Acquoy of waar onze raadsleden de nodige aandacht aan moeten schenken. Wij nodigen u daarom uit op 17 september a.s.  20.00 uur in het dorpshuis ”de Sch
Read More

Actualisering van het bestemmingsplan Buitengebied Geldermalsen

Gemeente Geldermalsen heeft bekend gemaakt dat zij het bestemmingsplan Buitengebied gaat actualiseren. Met het woord ‘bestemming’ wordt een functie zoals wonen, werken, groen of verkeer bedoeld. Een bestemmingsplan is dan ook een plan waarin de gemeenteraad vastlegt welke functies waa
Read More