Zet een streep door discriminatie!

Column Marco Hol, Nieuwsblad Geldermalsen Als raadslid van de gemeente Geldermalsen ben ik ook ambassadeur van Ieder1Gelijk (Bureau Gelijke Behandeling Gelderland-Zuid). Ik heb dus veel te maken met het onderwerp (anti)discriminatie. Wat verstaan we onder discriminatie? Onder discrimi
Read More

Herstel vertrouwen & Vluchtelingenvraagstuk

  Raadsdebat 29 juni 2016 Dorpsbelangen heeft met deelname aan het gezamenlijk persbericht van 14 juni jl. recht willen doen aan alle inwoners, zowel voor- als tegenstanders. Het vertrouwen heeft na 16 december een forse deuk opgelopen en het is zaak dat dit snel wordt hersteld.
Read More

Algemene Beschouwingen 2016

Namens de fractie Dorpsbelangen heeft Ed Goossens (fractievoorzitter) zojuist de volgende tekst uitgesproken: Beste inwoners, leden van de pers, college B&W en collega raadsleden, De verhoudingen tussen de overheid, de markt en de samenleving zijn ingrijpend aan het veranderen. De
Read More

Geen AZC in Geldermalsen, ruimte voor samenwerking

Gemeenteraad van Geldermalsen spreekt zich uit: De afgelopen maanden heeft de Gemeente Geldermalsen met veel van haar burgers gesproken. Tijdens deze gesprekken is hen onder andere gevraagd wat zij vinden van de opvang van vluchtelingen. De uitkomsten hiervan zijn door de gemeente ver
Read More

Interview De Gelderlander: ‘Luisteren is belangrijk’

‘Luisteren is belangrijk’ door Mark van Steenbergen (De Gelderlander) Ze omschrijft zichzelf als een terriër. Als Klaartje de Heus (71) ergens haar tanden in zet, laat ze het niet meer los. In haar rol als raadslid van Geldermalsen bijt ze zich vast in de onderwerpen die d
Read More

Herindeling gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal

Hoe denk jij over een herindeling van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal? Laat je mening weten of stel je vragen. Onze fractie ontvangt graag zoveel mogelijk input van onze inwoners. Bekijk het filmpje via de onderstaande link: https://youtu.be/DEgHQrKkoOw Of ga naar on
Read More

Column: Vriend en/of Vijand

Ik ben vriend van het Nationaal Monument Kamp Vught. In dit kamp komen twee werelden samen, die van vriend en vijand. In de 2e wereldoorlog werden alle mogelijke tegenstanders van de bezetter hier gevangengezet. Je kon in dit kamp terechtkomen als je was opgepakt omdat je jood was. Of
Read More

Amendement rond Kunstgras voor vier voetbalclubs aangenomen

Afgelopen dinsdagavond vond er een raadsvergadering plaats, met twee belangrijke stukken: Integraal Huisvestingsplan (onder andere met een school in De Plantage) en de Nota Kunstgrasbeleid. Het IHP werd later op de avond aangenomen. De Nota Kunstgrasbeleid bleek allereerst een veel co
Read More

Bestuurlijke samenwerking GNL

Onze fractie heeft kennis genomen van het voorliggend raadsvoorstel en de beantwoording van de raadsvragen naar aanleiding van de gezamenlijke raadsbijeenkomst van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal (GNL) op 23 november 2015. Ook de gehouden bijeenkomsten eind vorig jaar in De Pluk
Read More

Statement Procesevaluatie AZC

INWONERS CENTRAAL Beste inwoners, mede-raadsleden, college en pers. Om te beginnen wil ik namens onze partij alle betrokken inwoners bedanken, zowel voor- als tegenstanders, dat men haar/zijn stem heeft laten horen middels e-mails, Social media, protestmars of middels een persoonlijk
Read More

Column Ed Goossens: Samen

Samen met gemeenten Lingewaal en Neerijnen verkeren we als Geldermalsen momenteel in een vervolgfase als we spreken over een mogelijke herindeling. Het uiteindelijk versterken van bestuurskracht speelt daarbij een belangrijke rol. Eind november ’15 zijn de drie gemeenteraden door de o
Read More

Beëindiging fractievoorzitterschap Dorpsbelangen

Na jaren met veel toewijding, inzet en plezier de rol van fractievoorzitter van Dorpsbelangen op mij te hebben genomen, heb ik besloten om per 1 februari a.s. een stap terug te doen. Ik draag het fractievoorzitterschap over aan Ed Goossens. Hij is reeds vijf jaar de vice-fractievoorzi
Read More