Geen AZC in Geldermalsen, ruimte voor samenwerking

Gemeenteraad van Geldermalsen spreekt zich uit: De afgelopen maanden heeft de Gemeente Geldermalsen met veel van haar burgers gesproken. Tijdens deze gesprekken is hen onder andere gevraagd wat zij vinden van de opvang van vluchtelingen. De uitkomsten hiervan zijn door de gemeente ver
Read More

Interview De Gelderlander: ‘Luisteren is belangrijk’

‘Luisteren is belangrijk’ door Mark van Steenbergen (De Gelderlander) Ze omschrijft zichzelf als een terriër. Als Klaartje de Heus (71) ergens haar tanden in zet, laat ze het niet meer los. In haar rol als raadslid van Geldermalsen bijt ze zich vast in de onderwerpen die d
Read More

Herindeling gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal

Hoe denk jij over een herindeling van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal? Laat je mening weten of stel je vragen. Onze fractie ontvangt graag zoveel mogelijk input van onze inwoners. Bekijk het filmpje via de onderstaande link: https://youtu.be/DEgHQrKkoOw Of ga naar on
Read More

Column: Vriend en/of Vijand

Ik ben vriend van het Nationaal Monument Kamp Vught. In dit kamp komen twee werelden samen, die van vriend en vijand. In de 2e wereldoorlog werden alle mogelijke tegenstanders van de bezetter hier gevangengezet. Je kon in dit kamp terechtkomen als je was opgepakt omdat je jood was. Of
Read More

Amendement rond Kunstgras voor vier voetbalclubs aangenomen

Afgelopen dinsdagavond vond er een raadsvergadering plaats, met twee belangrijke stukken: Integraal Huisvestingsplan (onder andere met een school in De Plantage) en de Nota Kunstgrasbeleid. Het IHP werd later op de avond aangenomen. De Nota Kunstgrasbeleid bleek allereerst een veel co
Read More

Bestuurlijke samenwerking GNL

Onze fractie heeft kennis genomen van het voorliggend raadsvoorstel en de beantwoording van de raadsvragen naar aanleiding van de gezamenlijke raadsbijeenkomst van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal (GNL) op 23 november 2015. Ook de gehouden bijeenkomsten eind vorig jaar in De Pluk
Read More

Statement Procesevaluatie AZC

INWONERS CENTRAAL Beste inwoners, mede-raadsleden, college en pers. Om te beginnen wil ik namens onze partij alle betrokken inwoners bedanken, zowel voor- als tegenstanders, dat men haar/zijn stem heeft laten horen middels e-mails, Social media, protestmars of middels een persoonlijk
Read More

Column Ed Goossens: Samen

Samen met gemeenten Lingewaal en Neerijnen verkeren we als Geldermalsen momenteel in een vervolgfase als we spreken over een mogelijke herindeling. Het uiteindelijk versterken van bestuurskracht speelt daarbij een belangrijke rol. Eind november ’15 zijn de drie gemeenteraden door de o
Read More

Beëindiging fractievoorzitterschap Dorpsbelangen

Na jaren met veel toewijding, inzet en plezier de rol van fractievoorzitter van Dorpsbelangen op mij te hebben genomen, heb ik besloten om per 1 februari a.s. een stap terug te doen. Ik draag het fractievoorzitterschap over aan Ed Goossens. Hij is reeds vijf jaar de vice-fractievoorzi
Read More

Geen nieuw voorstel omtrent AZC, wel evalueren

Bericht gemeente Geldermalsen: Op 26 januari om 20.00 uur evalueert de raad van Geldermalsen het proces rond het voorstel Asielzoekerscentrum dat in de raad van 16 december 2015 voor veel beroering in de samenleving zorgde. Het voorstel van 16 december is er niet meer. Er is ook geen
Read More

AZC in Geldermalsen

Dorpsbelangen heeft gisteravond haar brede fractieoverleg gehouden over het voorgenomen besluit van ons college B&W inzake de vestiging van een grootschalig AZC op Hondsgemet Noord in Geldermalsen. Wij zijn van mening dat wij aanstaande woensdag 16 december onmogelijk een goed afg
Read More

Algemene beschouwingen: Er gloort licht aan de horizon!

Op donderdagavond 12 november lag ter besluitvorming de begroting 2016 voor. Een sluitende begroting tot en met 2019. Wij zijn als partij hier zeer content mee. Dit wil niet zeggen dat we nu maar op onze lauweren moeten gaan rusten. We kijken niet naar het verleden, leven in het heden
Read More