Aankondiging vetrek raadslid Marco Hol

Beesd, 15 september 2017 Betreft: opzeggen lidmaatschap gemeenteraad Geldermalsen Geachte burgemeester De Vries, beste Miranda, Met deze brief maak ik bekend dat ik op dinsdag 26 september afscheid neem van de gemeenteraad van Geldermalsen. Dit was geen gemakkelijk maar wel een overwo
Read More

Column van Marco Hol: Een tijd van komen en gaan

Donderdag 6 juli De zomer is in aantocht en daarmee ook het zomerreces. Voor veel mensen een tijd van rust en bezinning, zo ook voor de politiek. Waar staan we nu en waar willen we naartoe? Bijna 6 jaar geleden ben ik in de lokale politiek gekomen. Inmiddels mag ik al 3,5 jaar raadsli
Read More

Column van Klaartje de Heus: Heden! Toekomst!

De agenda’s van raads- en commissieleden lopen weer vol na het zomerreces. Dorpsbelangen gaat met elan en vol vertrouwen in elkaar het komende jaar tegemoet. Even een terugblik. Het is op 6 oktober 2017 reeds 1 jaar geleden dat de beslissing is genomen dat de gemeenten Lingewaal, Neer
Read More

Van den Tweel verlaat gemeenteraad Geldermalsen

Dorpsbelangen West Betuwe moet helaas afscheid nemen van gerespecteerd gemeenteraadslid Johan van den Tweel. Johan van den Tweel heeft onlangs besloten om niet langer bij Dorpsbelangen te blijven aangezien hij na tien jaar lidmaatschap zich in mindere mate nog verbonden voelt met de p
Read More

Oproep aan alle inwoners ‘nieuwe gemeente GNL’

Deze week hebben wij via de lokale media en onze Facebookpagina een oproep geplaatst. Wij willen graag met inwoners uit alle 26 kernen in contact komen, die namens hun woonplaats met ons aan de nieuwe gemeente willen bouwen: ALLE 26 UNIEK! Sinds 2001 één van onze basisprincipes; al on
Read More

Een nieuwe gemeente bouw je SAMEN!

Bijdrage fractie Dorpsbelangen bij het definitief vaststellen herindelingsontwerp GNL: In navolging van het principebesluit wat de drie gemeenteraden op 6 oktober 2016 hebben genomen ligt vanavond dan het raadsbesluit van het herindelingontwerp GNL voor. Allereerst wil ik namens mijn
Read More

Rutger van Stappershoef volgt Kees van Werkhooven op als raadslid

Kees van Werkhooven van Dorpsbelangen kondigt aan dat hij om gezondheidsredenen zijn raadslidmaatschap voor gemeente Geldermalsen beëindigt. Op 20 december neemt hij afscheid tijdens de laatste raadsvergadering van dit jaar. Een opvolger is gevonden in de persoon van Rutger van Stappe
Read More

Programmabegroting 2017

Beste inwoners, leden van de pers, college B&W en collega raadsleden, Wanneer we terugblikken op de kadernota, oogstrapportage en dan nu de voorliggende programma begroting 2017 en sluitende meerjaren begroting voor ons hebben kunnen we stellen dat Geldermalsen in meerdere opzicht
Read More

Uitnodiging inwoners Acquoy

Datum: donderdag 17 november 2016, 20:00 tot 22:00 uur. Locatie: De Schakel, Acquoy Dorpsbelangen, gemeente Geldermalsen, bezoekt traditiegetrouw alle dorpen binnen de gemeente Geldermalsen en wil graag binnenkort met de inwoners uit Acquoy van gedachten wisselen over o.a. de voorgeno
Read More

Column Klaartje de Heus: Samen verder!

Donderdag 6 oktober jl. was een historische avond. De gemeenteraden van Lingewaal, Neerijnen en Geldermalsen hebben ’s- avonds in meerderheid ( 43 voor/7 tegen) hun fiat gegeven voor de volgende stap tot realisatie van één krachtige nieuw te realiseren plattelandsgemeente. Drie groene
Read More

Een nieuwe gemeente maak je samen!

Herindeling Geldermalsen, Neerijnen, Lingewaal (GNL): Het principebesluit GNL is op 6 oktober 2016 door een forse meerderheid van de drie gemeenteraden aangenomen (43 voor/7 tegen). Dit betekent dat de volgende stap tot een herindelingontwerp zal worden ingezet en waarover volgend jaa
Read More

Geldermalsen gaat voor GNL-toekomst

06-10-2016, 23:29 | Van de redactie AddThis Sharing Buttons Share to WhatsAppShare to FacebookShare to TwitterShare to LinkedInShare to E-mail GELDERMALSEN  Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal (GNL) hebben al een aantal gesprekken om samen te gaan achter de rug. Donderdagavond vergad
Read More