Onze beschouwingen op de financiën van AVRI

Tijdens de raadsvergadering van 14 juni 2018 jl. stond o.a. de behandeling van de jaarstukken 2017 en de begroting 2019 van de AVRI op de agenda. Het college van B&W had een brief (concept zienswijze) gemaakt om aan het bestuur van de AVRI te sturen. De Raad wilde echter een scher
Read More

We zijn er bijna…maar nog niet helemaal

Wie herkent het deuntje niet? Vrolijk gezongen door jongeren op schoolreisje, op weg naar de vakantiebestemming of tijdens de avondvierdaagse. We zijn er bijna….., nog een half jaar. De fusie van de gemeentes Lingewaal, Neerijnen en Geldermalsen is aanstaande. Het accent op de huidige
Read More

Verleden & Toekomst

Even een terugblik naar 24 jaar geleden, het jaar dat ik de politieke arena van de gemeente Geldermalsen binnentrad als raadslid. Jo van Ewijk van Gemeentebelang was degene die mij de politiek binnengehaald heeft. Omdat ik steeds kritiek had op het reilen en zeilen van de gemeente zei
Read More

Dorpsbelangen zwaar ontstemd over plannen AVRI

GELDERMALSEN – Dinsdag 5 juni stond in het gemeentehuis tijdens de commissievergadering Grondgebied onder andere het punt ‘Begroting 2019 AVRI’ op de agenda. Naar aanleiding van de plannen van de AVRI (Afvalverwerking Rivierenland), met in het bijzonder het aangekondigde mogelijk nieu
Read More

Duidelijkheid gewenst over aanpak veilige fietsknelpunten

GELDERMALSEN – Tijdens de gemeenteraadvergadering van Geldermalsen op dinsdag 29 mei kwam andermaal het onderwerp veilige fietsknelpunten in de gemeente ter sprake. Aan het begin van de vergadering vroeg Frank Broedelet (VVD) aan wethouder Van Maanen of hij nog antwoord wil geve
Read More

Gerhard Harmelink nieuwe partijvoorzitter Dorpsbelangen West Betuwe

Op 24 mei jl. is dhr. Gerhard Harmelink door de algemene ledenvergadering unaniem gekozen tot partijvoorzitter van Dorpsbelangen West Betuwe. Harmelink is gepensioneerd KLM gezagvoerder en woonachtig in Geldermalsen. Hiermee volgt hij dhr. Gert Timmerman op die volgens het rooster van
Read More

Als de brandweer…

De gemeenteraden Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal (GNL) werden enige tijd geleden geconfronteerd met voorgestelde bezuinigingen bij onze brandweer. Nu moet u weten dat onze brandweer lang voordat het wettelijk verplicht werd overgeheveld naar de Veiligheidsregio Gelderland Zuid de
Read More

Hogere prioriteit voor verduurzaming basisscholen

GELDERMALSEN – Tijdens de gemeenteraad van Geldermalsen op dinsdag 24 april werd het onderwerp ‘Integraal Huisvestingsplan basisonderwijs’ behandeld. De essentie van dit plan is dat er tot het jaar 2024 een budget van 8,3 miljoen euro is gereserveerd voor renovatie en/of nieuwbo
Read More

Wij letten op de kleintjes

In mijn dagelijks werk als accountant ben ik altijd met cijfers bezig. Ik streef bij mijn klanten naar een stabiele financiële huishouding. Ook in de gemeenteraad was ik kritisch over het ontbreken van realisatie-begroting overzichten bij MFC De Pluk. De gemeentelijke financiën kunt u
Read More

Waarom wij als lokale partij geen koopzondag op 24 december steunen

In 2014 is door de huidige gemeenteraad in meerderheid een winkeltijdenverordening vastgesteld. In coalitieverband met SGP en CDA hebben wij toen afgesproken dat wij als partij de zondagsrust respecteren met uitzondering van horeca & restaurants (incl. campingwinkels/landgoedwinke
Read More

Waarom wij als lokale partij geen koopzondag op 24 december steunen

In 2014 is door de huidige gemeenteraad in meerderheid een winkeltijdenverordening vastgesteld. In coalitieverband met SGP en CDA hebben wij toen afgesproken dat wij als partij de zondagsrust respecteren met uitzondering van horeca & restaurants (incl. campingwinkels/landgoedwinke
Read More

Algemene beschouwingen: Elk einde is een nieuw begin!

Op donderdagavond 9 november lag in de gemeenteraad van Geldermalsen ter besluitvorming de begroting 2018 voor. Met deze laatste begroting 2018 van de gemeente Geldermalsen maakt deze begroting op z’n minst voor ons toch een beetje bijzonder. Dat wordt nog eens extra geaccentueerd nu
Read More