Klaartje de Heus 25 jaar in de politiek en afscheid van Jan Maas

Bijna vakantie. De raad is met reces. Tijd om nog toch nog even aandacht te besteden aan een tweetal bijzondere feiten: Het eerste is dat Klaart de Heus meer dan 25 jaar in de politiek zit. Toen Dorpsbelangen in 2001 werd opgericht door drie vrouwen, was Klaartje er al snel bij. Ze we
Read More

De Avri

Een van de ingewikkelde dossiers die op het bordje van de raadsleden ligt is het dossier AVRI. Het was een ondoorzichtig dossier. En als niet alle gegevens helder zijn, kan de Raad ook niet controleren of alles wel klopt. Voor Dorpsbelangen West Betuwe is Léon van Dun hier ingedoken.
Read More

Inbreng Dorpsbelangen bij perspectiefnota 2019

Afgelopen week is de Perspectiefnota 2019 behandeld in de gemeenteraad. Samen met D66 en CU heeft Dorpsbelangen West Betuwe een motie ingediend om zo snel mogelijk met een Jongerenraad te beginnen. Jongeren betrekken bij het lokale bestuur is niet alleen voor nu, maar zeker ook voor d
Read More

Glasvezel

Het glasvezelproject in het buitengebied met Digitale Stad gaat door! 50% van de aanmeldingen is gehaald. Bij een positief besluit starten de werkzaamheden nog dit jaar! Glasvezel aanleggen is een interregionaal project van Regio Rivierenland. Ed Goossens was hier als wethouder voor W
Read More

Klaartje de Heus zet ‘natuurbegraven’ op de agenda

Klaartje de Heus heeft, namens Dorpsbelangen West Betuwe, een verzoek ingediend voor de mogelijkheid tot natuurbegraven in onze gemeente. Dit verzoek wordt gesteund door alle partijen en de wethouder heeft beloofd dit te honoreren. Download de betreffende tekst van het verzoek: DB Nat
Read More

Léon van Dun stelt commerciële BV’s AVRI aan de kaak

Raadslid – en financiëel expert – Léon van Dun heeft gevraagd om de cijfers van de commerciële BV’s van AVRI. De gemeenteraad heeft hier namelijk geen inzage in, terwijl dat zij dat volgens hem,  omwille van de transparantie en om haar controlerende taak goed uit te
Read More

Opening Fietsroutenetwerk

Een van onze speerpunten: zorgen voor goede fietsvoorzieningen voor eigen inwoners en voor toeristen. West Betuwe heeft samen met de omliggende gemeenten en de provincie Gelderland en Uiterwaarden het netwerk verbeterd. Wethouder Rutger van Stappershoef opende namens West Betuwe het v
Read More

Rutger van Stappershoef deelt leefbaarheidsbudget voor Heukelum

Een speerpunt uit het verkiezingsprogramma van Dorpsbelangen en nu een feit: het leefbaarheidsbudget voor de kernen, wordt nu ook daadwerkelijk besteed aan plannen uit de kernen zelf! Rutger van Stappershoef, wethouder, lid van Dorpsbelangen en groot voorvechter van dit plan, geeft de
Read More

Oud penningmeester Cap de Croix overleden

Caspert (Cap) de Croix is vooral bekend vanwege zijn bestuurlijke kwaliteiten en zijn betrokkenheid bij de voetbal. Hij was een man van verbinding en samenwerking. Cap was enkele jaren penningmeester van Dorpsbelangen en in 2010 lijstduwer. Hij was zeer geliefd in de partij en wij zij
Read More

Betrokkenheid en eigen initiatief van de burgers honoreren d.m.v. het leefbaarheidsbudget.

Eén van onze speerpunten is er door: voor ieder dorp in West Betuwe is er een budget van € 6900 (voor het jaar 2019) om initiatieven van burgers te realiseren. Er zijn zo min mogelijk regels, maar uiteraard wel een paar, zoals: er moet draagkracht zijn voor het plan en de initiatiefne
Read More

Nieuwe raadsleden en APV

De raadsvergadering van 19 februari 2019 was voor Dorpsbelangen gedenkwaardig. De beëdiging van onze twee nieuwe raadsleden en twee nieuwe burgerleden en wat veranderingen in de huidige Algemene Plaatselijke Verordening (APV). die destijds door het Betuweberaad is opgesteld, waren voo
Read More

Waterschap: stem niet politiek, wel lokaal!

Op 20 maart 2019 zijn er weer verkiezingen, niet alleen voor de provincie, maar ook voor Waterschap Rivierenland. Het waterschap is verantwoordelijk voor onze veiligheid tegen overstromen en voor schoon water. Heel belangrijk dus! Voor de verkiezingen zijn de lokale partijen (LRR) een
Read More