Rutger van Stappershoef deelt leefbaarheidsbudget voor Heukelum

Een speerpunt uit het verkiezingsprogramma van Dorpsbelangen en nu een feit: het leefbaarheidsbudget voor de kernen, wordt nu ook daadwerkelijk besteed aan plannen uit de kernen zelf! Rutger van Stappershoef, wethouder, lid van Dorpsbelangen en groot voorvechter van dit plan, geeft de
Read More

Oud penningmeester Cap de Croix overleden

Caspert (Cap) de Croix is vooral bekend vanwege zijn bestuurlijke kwaliteiten en zijn betrokkenheid bij de voetbal. Hij was een man van verbinding en samenwerking. Cap was enkele jaren penningmeester van Dorpsbelangen en in 2010 lijstduwer. Hij was zeer geliefd in de partij en wij zij
Read More

Betrokkenheid en eigen initiatief van de burgers honoreren d.m.v. het leefbaarheidsbudget.

Eén van onze speerpunten is er door: voor ieder dorp in West Betuwe is er een budget van € 6900 (voor het jaar 2019) om initiatieven van burgers te realiseren. Er zijn zo min mogelijk regels, maar uiteraard wel een paar, zoals: er moet draagkracht zijn voor het plan en de initiatiefne
Read More

Nieuwe raadsleden en APV

De raadsvergadering van 19 februari 2019 was voor Dorpsbelangen gedenkwaardig. De beëdiging van onze twee nieuwe raadsleden en twee nieuwe burgerleden en wat veranderingen in de huidige Algemene Plaatselijke Verordening (APV). die destijds door het Betuweberaad is opgesteld, waren voo
Read More

Waterschap: stem niet politiek, wel lokaal!

Op 20 maart 2019 zijn er weer verkiezingen, niet alleen voor de provincie, maar ook voor Waterschap Rivierenland. Het waterschap is verantwoordelijk voor onze veiligheid tegen overstromen en voor schoon water. Heel belangrijk dus! Voor de verkiezingen zijn de lokale partijen (LRR) een
Read More

Samen Bouwen in West Betuwe

Eindelijk weer eens nieuws van Dorpsbelangen. Wat hebben we gedaan de afgelopen periode? Veel, heel veel. Maar als belangrijkste natuurlijk de coalitiebesprekingen. De eerste ronde mislukte. Jullie hebben er vast wat over gelezen. En dan eindelijk het coalitieakkoord, met als titel ‘S
Read More

Onze speerpunten/informatie folder NIET ontvangen? Klik dan hier!

Hallo allemaal, Deze week zou onze speerpunten/informatie folder bij u (huis-aan-huis) verspreid worden. Helaas krijgen wij meerdere reacties dat mensen deze dus niet bezorgd hebben gekregen.. KLIK HIER om onze folder alsnog te kunnen bekijken (in een goed leesbaar PDF bestand)  
Read More

In Memoriam: Kees van Werkhooven

Diep getroffen zijn de fractieleden en het bestuur van Dorpsbelangen door het overlijden van hun toegewijd fractielid Kees van Werkhooven. Vele jaren heeft Kees zich met toewijding als raadslid ingezet voor alle inwoners van onze gemeente Geldermalsen. Kees was laagdrempelig en had vo
Read More

Kandidatenlijst en lijsttrekker verkiezingen bekend

Dorpsbelangen West Betuwe: ervaring en verfrissing Dorpsbelangen West Betuwe heeft maandag 15 oktober haar kieslijst (Lijst 1) bekendgemaakt. Een verkiezingslijst waarop nagenoeg alle kernen in de gemeente West Betuwe vertegenwoordigd zijn. Ook is er gekozen voor een stevige basis aan
Read More

Grote vraagtekens bij afsluiting A. Kraalweg in Beesd

Maandag 8 oktober 2018 jl. nam Dorpsbelangen kennis van het collegebesluit om de A. Kraalweg te Beesd definitief af te sluiten voor al het verkeer, behoudens (brom)fietsers en voetgangers. Dorpsbelangen heeft bij dit collegebesluit sterk de indruk dat dit onvoldoende gefundeerd is med
Read More

Solar BV en verlaging afvaltarieven voor inwoners

Verlaging afvalstoffenheffing bij toekomstige winsten van de AVRI uit de Solar BV De AVRI heeft op 11 oktober 2018 bericht dat wanneer Solar BV (het zonnepark op de voormalige vuilstort in Geldermalsen) winst gaat maken, deze – na het aanleggen van een reservepotje – ten g
Read More

Dorpsbelangen houdt vast aan afspraak over zondagsrust

Betrouwbaar en professioneel gedrag Dorpsbelangen West Betuwe heeft tijdens de commissievergadering Bestuur & Middelen van 9 oktober 2018 aangegeven zich te houden aan de in 2014 gemaakte coalitieafspraak over de zondagsrust tot eind 2018 en gaat dus niet mee met het initiatiefvoo
Read More