Betrokkenheid en eigen initiatief van de burgers honoreren d.m.v. het leefbaarheidsbudget.

Eén van onze speerpunten is er door: voor ieder dorp in West Betuwe is er een budget van € 6900 (voor het jaar 2019) om initiatieven van burgers te realiseren. Er zijn zo min mogelijk regels, maar uiteraard wel een paar, zoals: er moet draagkracht zijn voor het plan en de initiatiefnemers moeten op de één of andere manier participeren (b.v. door vrijwilligerswerk, het leveren van materiaal of een bijdrage in de kosten).

Dorpsbelangen wethouder Rutger van Stappershoef heeft ‘leefbaarheid’ in zijn portefeuille. Hij is heel blij dat we deze regeling voor dit jaar nu al zo snel kunnen invoeren. Op deze manier willen we zoveel mogelijk initiatieven stimuleren en realiseren.

Voor meer informatie of het doen van een aanvraag: www.westbetuwe.nl/leefbaarheid
De gebiedsmakelaars van de gemeente spelen in dit proces een belangrijke rol, dus schroom niet om contact met hen op te nemen.