Aankondiging vetrek raadslid Marco Hol

Beesd, 15 september 2017

Betreft: opzeggen lidmaatschap gemeenteraad Geldermalsen

Geachte burgemeester De Vries, beste Miranda,

Met deze brief maak ik bekend dat ik op dinsdag 26 september afscheid neem van de gemeenteraad van Geldermalsen.

Dit was geen gemakkelijk maar wel een overwogen besluit. Naar aanleiding van mijn column van donderdag 6 juli jl. in Nieuwsblad Geldermalsen waren velen al op de hoogte van mijn besluit. Er is een belangrijke ontwikkeling die mij tot dit besluit heeft gebracht.

Mijn studie Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht vergt in toenemende mate meer tijd en discipline. Waar ik gedurende mijn vorige studie Bestuurskunde in alle gemak de lokale politiek kon combineren, gaat dit helaas niet meer op voor mijn huidige studie. Om deze reden heb ik ook besloten om te verhuizen naar Utrecht.

Het grote vertrouwen dat kiezers en de leden van de partij Dorpsbelangen mij hebben geschonken, maakt dat het geen eenvoudig besluit was. Gelukkig heb ik in Léon van Dun, tevens een dorpsgenoot uit Beesd, een goede opvolger gevonden. In goed vertrouwen verwacht ik ook een goede opvolger te krijgen als ambassadeur voor anti-discriminatie.

Bijna zeven jaar geleden kwam ik als jonge student voor het eerst in de raadszaal van Geldermalsen en inmiddels mag ik al drie-en-een-half jaar lid van de gemeenteraad zijn. Ik heb in deze jaren heel veel mogen leren en heb ten alle tijden getracht het beste te doen. Veel dank aan de fractie Dorpsbelangen, collega-raadsleden, het College, de griffie, betrokken ambtenaren en de inwoners van onze gemeente die zich elke dag inzetten voor de leefbaarheid van onze elf dorpen.

Op de achtergrond zal ik tot aan de herindeling van 1 januari 2019 de fractie van Dorpsbelangen blijven steunen. Uiteraard zal ik mij ook blijven inzetten voor de leefbaarheid in Beesd. Het was mij een eer om namens Dorpsbelangen volksvertegenwoordiger te zijn!

Vriendelijke groet,

Marco Hol

De redactie van Dorpsbelangen zet zich dagelijks actief in om de website actueel te houden. Verschillende fractieleden en andere partijleden zijn dagelijks bezig met het publiceren van de nieuwste ontwikkelingen binnen Dorpsbelangen en/of de gemeente Geldermalsen.