Onze speerpunten/informatie folder NIET ontvangen? Klik dan hier!

Hallo allemaal, Deze week zou onze speerpunten/informatie folder bij u (huis-aan-huis) verspreid worden. Helaas krijgen wij meerdere reacties dat mensen deze dus niet bezorgd hebben gekregen.. KLIK HIER om onze folder alsnog te kunnen bekijken (in een goed leesbaar PDF bestand)  
Read More

In Memoriam: Kees van Werkhooven

Diep getroffen zijn de fractieleden en het bestuur van Dorpsbelangen door het overlijden van hun toegewijd fractielid Kees van Werkhooven. Vele jaren heeft Kees zich met toewijding als raadslid ingezet voor alle inwoners van onze gemeente Geldermalsen. Kees was laagdrempelig en had vo
Read More

Kandidatenlijst en lijsttrekker verkiezingen bekend

Dorpsbelangen West Betuwe: ervaring en verfrissing Dorpsbelangen West Betuwe heeft maandag 15 oktober haar kieslijst (Lijst 1) bekendgemaakt. Een verkiezingslijst waarop nagenoeg alle kernen in de gemeente West Betuwe vertegenwoordigd zijn. Ook is er gekozen voor een stevige basis aan
Read More

Grote vraagtekens bij afsluiting A. Kraalweg in Beesd

Maandag 8 oktober 2018 jl. nam Dorpsbelangen kennis van het collegebesluit om de A. Kraalweg te Beesd definitief af te sluiten voor al het verkeer, behoudens (brom)fietsers en voetgangers. Dorpsbelangen heeft bij dit collegebesluit sterk de indruk dat dit onvoldoende gefundeerd is med
Read More

Solar BV en verlaging afvaltarieven voor inwoners

Verlaging afvalstoffenheffing bij toekomstige winsten van de AVRI uit de Solar BV De AVRI heeft op 11 oktober 2018 bericht dat wanneer Solar BV (het zonnepark op de voormalige vuilstort in Geldermalsen) winst gaat maken, deze – na het aanleggen van een reservepotje – ten g
Read More

Dorpsbelangen houdt vast aan afspraak over zondagsrust

Betrouwbaar en professioneel gedrag Dorpsbelangen West Betuwe heeft tijdens de commissievergadering Bestuur & Middelen van 9 oktober 2018 aangegeven zich te houden aan de in 2014 gemaakte coalitieafspraak over de zondagsrust tot eind 2018 en gaat dus niet mee met het initiatiefvoo
Read More

Onze beschouwingen op de financiën van AVRI

Tijdens de raadsvergadering van 14 juni 2018 jl. stond o.a. de behandeling van de jaarstukken 2017 en de begroting 2019 van de AVRI op de agenda. Het college van B&W had een brief (concept zienswijze) gemaakt om aan het bestuur van de AVRI te sturen. De Raad wilde echter een scher
Read More

We zijn er bijna…maar nog niet helemaal

Wie herkent het deuntje niet? Vrolijk gezongen door jongeren op schoolreisje, op weg naar de vakantiebestemming of tijdens de avondvierdaagse. We zijn er bijna….., nog een half jaar. De fusie van de gemeentes Lingewaal, Neerijnen en Geldermalsen is aanstaande. Het accent op de huidige
Read More

Verleden & Toekomst

Even een terugblik naar 24 jaar geleden, het jaar dat ik de politieke arena van de gemeente Geldermalsen binnentrad als raadslid. Jo van Ewijk van Gemeentebelang was degene die mij de politiek binnengehaald heeft. Omdat ik steeds kritiek had op het reilen en zeilen van de gemeente zei
Read More

Dorpsbelangen zwaar ontstemd over plannen AVRI

GELDERMALSEN – Dinsdag 5 juni stond in het gemeentehuis tijdens de commissievergadering Grondgebied onder andere het punt ‘Begroting 2019 AVRI’ op de agenda. Naar aanleiding van de plannen van de AVRI (Afvalverwerking Rivierenland), met in het bijzonder het aangekondigde mogelijk nieu
Read More

Duidelijkheid gewenst over aanpak veilige fietsknelpunten

GELDERMALSEN – Tijdens de gemeenteraadvergadering van Geldermalsen op dinsdag 29 mei kwam andermaal het onderwerp veilige fietsknelpunten in de gemeente ter sprake. Aan het begin van de vergadering vroeg Frank Broedelet (VVD) aan wethouder Van Maanen of hij nog antwoord wil geve
Read More

Gerhard Harmelink nieuwe partijvoorzitter Dorpsbelangen West Betuwe

Op 24 mei jl. is dhr. Gerhard Harmelink door de algemene ledenvergadering unaniem gekozen tot partijvoorzitter van Dorpsbelangen West Betuwe. Harmelink is gepensioneerd KLM gezagvoerder en woonachtig in Geldermalsen. Hiermee volgt hij dhr. Gert Timmerman op die volgens het rooster van
Read More